Welkom

Onze vereniging is ontstaan uit de wens om onze deskundigheid aan te bieden bij het beheer van de zaken die het dagelijkse leven van een onderneming ritme geven. In de loop der jaren hebben wij specifieke vaardigheden en een grondige kennis op verschillende gebieden verworven. Onze professionele achtergrond illustreert perfect onze wil om ondersteuning te bieden gebaseerd op het zoeken naar praktische, doeltreffende en essentiële oplossingen...

Ons advocatenkantoor

Filosofie

Onze vereniging wordt gekenmerkt door een lichte structuur, bestaande uit partners die in de loop der jaren specifieke vaardigheden hebben verworven en hun kennis op verschillende gebieden hebben vergroot.

Deze professionele achtergrond illustreert perfect het complementaire karakter van de diensten die wij onze klanten willen aanbieden. Een van onze doelstellingen is het leveren van een gepersonaliseerde kwaliteitsservice en een echte beschikbaarheid voor onze klanten.

Onze aanpak is gebaseerd op de volgende principes

Onze aanpak is gebaseerd op het begeleiden en ondersteunen van onze cliënten op alle rechtsgebieden, zowel in advies- als in geschillenzaken.

Vergoedingen

In overeenstemming met de beroepsregels die ons beroep beheersen, werkt ons kantoor in volledige transparantie. Vanaf het eerste interview wordt de kwestie van de vergoedingen duidelijk besproken.

Onze gebruikelijke methode van tarifering is gekoppeld aan een uurtarief dat wordt vastgesteld op basis van de complexiteit van de zaak, de mate van spoedeisendheid, de anciënniteit en de specialisatie van de advocaat.

Wij kunnen ook, in overleg met de cliënt, andere modaliteiten voorstellen die beter aan zijn verwachtingen beantwoorden, zoals forfaitaire formules of winstdeling.

Onze vergoedingen worden echter in geen geval berekend op basis van een verwacht resultaat.

In het algemeen worden de provisies regelmatig gefactureerd, zodat de cliënt het voor onze tussenkomst noodzakelijke budget zo goed mogelijk kan organiseren. Bovendien zorgen wij voor een regelmatige en nauwkeurige verantwoording van de verrichte diensten en de gemaakte kosten.

Diensten

In overeenstemming met de beroepsregels die ons beroep beheersen, werkt ons kantoor in volledige transparantie. Vanaf het eerste interview wordt de kwestie van de vergoedingen duidelijk besproken.

Onze gebruikelijke methode van tarifering is gekoppeld aan een uurtarief dat wordt vastgesteld op basis van de complexiteit van de zaak, de mate van spoedeisendheid, de anciënniteit en de specialisatie van de advocaat.

Wij kunnen ook, in overleg met de cliënt, andere modaliteiten voorstellen die beter aan zijn verwachtingen beantwoorden, zoals forfaitaire formules of winstdeling.

Onze vergoedingen worden echter in geen geval berekend op basis van een verwacht resultaat.

In het algemeen worden de provisies regelmatig gefactureerd, zodat de cliënt het voor onze tussenkomst noodzakelijke budget zo goed mogelijk kan organiseren. Bovendien zorgen wij voor een regelmatige en nauwkeurige verantwoording van de verrichte diensten en de gemaakte kosten.

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Strafrecht

Huurrecht

Vreemdelingenrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Ons team

Onze vereniging bestaat uit advocaten met complementaire en multidisciplinaire vaardigheden, die zich bezighouden met het bijstaan van de cliënt zowel in de geschillen- als in de adviesfase. Ons team heeft specifieke vaardigheden en een diepgaande kennis op verschillende gebieden verworven. Onze professionele achtergrond illustreert perfect onze wens om doeltreffende ondersteuning te bieden aan onze klanten.

Olivier Gérain

OLIVIER GERAIN Partner

Olivier GERAIN is partner van GLS sinds 2016.

Lid sinds 1981 van de Brusselse balie, Olivier Gerain is licentiaat in de rechten aan de UCL en volgde de cursussen fiscaal recht van de ESSF.

Hij is gecertificeerd bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Na zijn loopbaan te zijn begonnen met specialisaties in huur- en fiscaal recht, adviseert Olivier nu een cliënteel van KMO's en zelfstandigen in handelsrecht.

Daar is hij vooral betrokken bij de herstructurering van het beheer van de afdeling geschillen, zowel wat de controle van hun algemene voorwaarden betreft als een beter beheer van de follow-up en de invordering van hun onbetaalde schulden.

In dit verband heeft hij een belangrijk netwerk van correspondenten ontwikkeld die zijn cliënten in België en in Europa vertegenwoordigen.

Hij staat zijn cliënten ook bij in huur- en vastgoedgeschillen.

Hij spreekt vloeiend Frans, heeft een goed schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels en aarzelt niet om zich bij het beheer van zijn dossiers te laten bijstaan door zijn meertalige partners.

BTW : BE 0816 339 132
Provisierekening : BE23 6300 2201 2591
Derdenrekening : BE51 6303 2011 0062

Isabelle Andoulsi

ISABELLE ANDOULSI Partner

is lid van de Balie van Brussel sinds 2003.

Na het werken als juriste in andere steden van de Europese Unie, begon ze haar carrière als advocaat in een grote internationale associatie. Ze richtte haar kabinet op in 2010 en trad toe tot GLS in maart 2014.

Haar praktijk omvat het mededingingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, het intellectueel eigendomsrecht en e-commerce.

Ayant travaillé comme chercheuse au Centre de Recherche, Information, Droit et Société de l’Université de Namur, ainsi qu’à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB, sur les questions d’échanges de données personnelles et médicales, elle a développé une pratique spécialisée en protection de la vie privée, en droit des patients et en droit de la responsabilité des acteurs de santé en ligne. Elle fournit régulièrement des conseils juridiques aux intervenants du monde de la santé, entre autres pour la mise en place de systèmes de télémédecine et la constitution de bases de données.Bij het werken als onderzoeker aan de ‘Centre de Recherche, Information, Droit et Société’ aan de Universiteit van Namen, en aan de ‘Institut d’Etudes européennes’ van de ULB, in kwesties van verwerking van persoon en medische gegevens, heeft zij een gespecialiseerde praktijk ontwikkeld in de bescherming van de privacy, in het patiëntenrecht en in aansprakelijkheidsrecht de actoren van het online gezondheid. Zij geeft regelmatig juridisch advies aan belanghebbenden van de gezondheidssector, onder andere voor de ontwikkeling van systemen van telegeneeskunde en de samenstelling van databanken.

Zij is expert in die materies bij de Europese Commissie en de Belgische Senaat.

Auteur van talrijke rechtsleer artikelen heeft ze bijgedragen aan een boek over Belgisch mededingingsrecht. Zij spreekt regelmatig op seminaries en conferenties.

Zij spreekt Frans, Engels, Nederlands en beheerst het Spaans.

BTW : BE 0816 454 839
Provisierekening : BE41 0014 1475 5710
Derdenrekening : BE68 6303 2073 7734

Francine Bui

FRANCINE BUI Partner

is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2005.

Na het behalen van haar licentie in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 2003, vervolledigde ze haar studies in de Verenigde Staten met een Master of Business Administration (M.B.A.) uitgereikt in 2005 aan de Southern New Hampshire University.

Ze vervoegde verschillende multidisciplinaire kabinetten, maar besloot snel zich toe te leggen op de uitbouw van haar eigen kabinet en besloot in maart 2014 om met meerdere confraters bij GLS te voegen.

Ze is gespecialiseerd in het handelsrecht, het burgerlijk recht, het contractenrecht, de huurwetgeving en het venootschappenrecht.

Haar dossiers hebben zowel betrekking op juridische adviesverstrekking, onderhandelingen en rechtszaken.

Ze verdedigt zowel de belangen van firma’s als van particulieren.

Ze is de vaste raadgever van meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale immobiliënagentschappen.

Ze is ook docent bij E.P.F.C. (Enseignement de Promotion et de Formation Continue).

Ze beheerst het Frans, het Engels en het Viëtnamees.

BTW : BE 0816 483 444
Provisierekening : BE94 7340 1506 4614
Derdenrekening : BE06 7350 1608 6022

Arpi Mouradian

ARPI MOURADIAN Partner

is lid van de Balie van Brussel sinds 2013.

Zij behaalde een master in de rechten, optie Europees recht aan de Katholieke Universiteit van Brussel (2011).

Na het voltooien van een stage in Luxemburg bij het Europese Hof van Justitie in 2011, werkte zij als juriste en bemiddelaar in het openbaar bestuur. Zij liep vervolgens stage bij de Council for Assisting Refugee Academics in London, in 2013.

Zij begon aan haar advocaat stage op het kabinet Actor Juris en trad vervolgens tot GLS toe in mei 2014.

Haar praktijk omvat het burgerlijk recht, huurrecht, vreemdelingenrecht en strafrecht.

Zij spreekt Frans, Nederlands, Engels en Armeens.

BTW : BE 0540 726 597
Provisierekening : BE02 6300 2502 4140
Derdenrekening : BE48 6303 2094 0727

Samira LAMHASNI

SAMIRA LAMHASNI (werkt samen met GLS)

is lid van de Brusselse balie sinds 2014.

Zij is licentiaat in de rechten met een specialisatie in burgerlijk en strafrecht van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (2010) en heeft een aanvullende master in sociaal recht van de Université Libre de Bruxelles (2014).

Na in de privé-sector te hebben gewerkt, begon zij haar loopbaan bij Lallemand & Legros en zette vervolgens haar activiteit voort in het departement arbeidsrecht van Van den berg & Partners.

Zij is in maart 2021 bij GLS in dienst getreden.

Haar praktijk omvat arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht.

Ze spreekt Frans, Engels en Arabisch.

BTW : BE 0546 942 121
Provisierekening : BE21 3631 3421 5203
Derdenrekening: BE46 6304 3627 4636

Pauline MOTTET

Pauline MOTTET (werkt samen met GLS)

is lid van de Brusselse balie sinds 2015.

Zij heeft een master in de rechten behaald aan de Universiteit van Luik (2014) en een aanvullende master in Europees recht aan de Universiteit van Maastricht (2015).

In 2015 begon zij haar juridische stage bij het advocatenkantoor Altius. Vervolgens trad zij in 2016 in dienst bij het advocatenkantoor Van den berg & Partners, waar zij deel uitmaakte van het juridische team Picard en zich voornamelijk bezighield met immigratie-, vreemdelingen- en nationaliteitsrecht. Zij is sinds 2021 advocaat bij GLS.

Haar praktijk omvat voornamelijk vreemdelingen- en nationaliteitsrecht. Voor haar is de basis van elke zaak luisteren naar de cliënt, duidelijkheid en vertrouwen, om de meest geschikte oplossing voor de situatie van de cliënt te bepalen.

Zij behandelt zaken in het Frans en het Engels.

BTW : BE 0636 962 673
Provisierekening : BE21 3770 6941 9503
Derdenrekening: BE12 6304 3191 5292

Miniemenstraat, 41
1000 Brussel

+32 2 340 71 20

+32 2 345 82 78

www.gls-attorneys.com